Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση δαπανών για πολιτιστικές δραστηριότητες του Δήμου οικ.έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 299-2004ΑΔΣ
Έγκριση άδειας στάσιμου μικροπωλητή «ΚΑΝΤΙΝΑ» ιδιοκτησίας Ράλλη Κυριακούλας συζ. Αθαν. Τάμπου στο Δέλτα Λαρίσης
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 300-2004ΑΔΣ
Έγκριση απόδοσης 7.317,28 € οφειλών του Δήμου Τρικκαίων παρελθούσης χρήσης
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 302-2004ΑΔΣ
Έγκριση μείωσης του τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα στην περιοχή «Παλιά Μανάβικα», για το επόμενο έτος κατά 50%
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 303-2004ΑΔΣ
Έγκριση επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 304-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Συμβιβαστική αποζημίωση για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην Ιδιοκτησία Μαρίας Ρόμπου στην Πολ. Ενότητα ΜΠΑΡ.
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 305-2004ΑΔΣ
Έγκριση 4ου Σ.Π.μελέτης «Πράξη εφαρμογής σχεδίου πόλης της Πολ.Ενότητας Ι Αριστερά οδού Καλαμπάκας Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 306-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης σχεδίου πόλης στα Ο.Τ.Γ. 1129 & Γ 1131 της Πολεοδομικής Ενότητας Ι (Αριστερά οδού Καλαμπάκας –Ιδιοκτησία Κ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 307-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. Γ 1142 της Πολεοδομικής Ενότητας Ι (Αριστερά οδού Καλαμπάκας – Ιδιοκτησίες Γελαδάρη
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 308-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της Τροποίησης σχεδίου πόλης στο Κηπάκι Σαραγίων στα Ο.Τ. Γ. 814 Γ.815 & Γ.811 ( ιδιοκτησίες Πολύζου –Τσιόλα)
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 309-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ της τροποποίησης σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. Γ 906 της Πολεοδομικής ενότητας «ΣΑΡΑΓΙΑ»
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 310-2004ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.153/1992 ΑΔΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 311-2004ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.223/2004 ΑΔΣ ως προς τα στοιχεία δικαιούχων
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 312-2004ΑΔΣ
Έγκριση περί Διαγραφής προστίμου ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτου ιδιοκ. Σαπουνά
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 313-2004ΑΔΣ
Έγκριση Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 314-2004ΑΔΣ
1 5,511 5,512 5,513 5,514 5,515 5,560