Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας παιδότοπου στην κ. Παπαδοπούλου Αθανασία επί των οδών Κορωνίδος & Αλεξάνδρας 36 στα Τρίκαλα
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 315-2004ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 22 (εμπορική διαφήμιση) της αριθ. 190/2001 ΑΔΣ «Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων» βάση του Ν. 2946/2001
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 316-2004ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 105/2004 ΑΔΣ & συμπλήρωση θέσεων διαφήμισης
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 317-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ & το 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 318-2004ΑΔΣ
Έγκριση του 1ου Α.Π. εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Νηπιαγωγείο ιδρύματος Μελά
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 319-2004ΑΔΣ
Έγκριση 2ου Σ.Π. εργασιών του έργου «Πλατείες & Πεζόδρομοι της πόλης
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 320-2004ΑΔΣ
Έγκριση του 1ου Α.Π. εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου«Αστικό δίκτυο Ποδηλατοδρόμων»
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 321-2004ΑΔΣ
Έγκριση ανάθεσης για την κατασκευή έργων από τη Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Τ.»
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 322-2004ΑΔΣ
Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρικκαίων με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ & ΛΕΓΚΩΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ».
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 323-2004ΑΔΣ
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρικκαίων με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΙ ΛΕΓΚΩΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 323A-2004ΑΔΣ
Τακτοποίηση των φυλάκων σχολικών κτιρίων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον Δήμο Τρικκαίων με τις διατάξεις του Π.Δ. 164/2004.
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 324-2004ΑΔΣ
Εγκρίνει ως έχει η αριθμ.37/2004 Απόφαση του Δ.Σ.της ΔΕΚΟΜΕΤ σχετικά με την υπαγωγή των υπαλλήλων αυτής, στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ.164/2004
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 325-2004ΑΔΣ
Εγκρίνει ως έχει η αριθμ.43/2004 Απόφαση του Δ.Σ.της ΔΕΠΑ Τρικάλων σχετικά με την υπαγωγή των υπαλλήλων αυτής, στις ρυθμίσεις του Π.Δ.164/2004
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 326-2004ΑΔΣ
Έγκριση την συμβιβαστική αποζημίωση για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησίας Μαρίας Ρόμπου στην Πολεοδομική Ενότητα Μπάρα- ΑΛ..
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 327-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Συμβιβαστική αποζημίωση για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην Ιδ.Θωμά & Γεωργίου Χαϊδεμένου & Χρυσούλας Σπυροπ.
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 328-2004ΑΔΣ
1 5,512 5,513 5,514 5,515 5,516 5,560