Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

31η Επέτειος του Πολυτεχνείου
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 287-2004ΑΔΣ
Έγκριση παροχής εγγύησης του Δήμου Τρικκαίων για λήψη δανείου της Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων σύμφωνα με το Ν. 3242/2004
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 357-2004ΑΔΣ
Έγκριση της αριθ.6/2004 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τρικκαίων κατανομής λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών..
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 288-2004ΑΔΣ
Έγκριση παροχής εγγύησης του Δήμου Τρικκαίων για λήψη δανείου της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Τ. σύμφωνα με το Ν. 3242/2004
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 358-2004ΑΔΣ
Αποδοχή όρων, για τη λήψη τοκοχρεολυτικού Δανείου του Δήμου Τρικκαίων από το Τ.Π.& Δανείων, για απευθείας αγορά της ιδιοκτησίας Χρυσάνθης....
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 289-2004ΑΔΣ
Αποδοχή όρων, για τη λήψη τοκοχρεολυτικού Δανείου του Δήμου Τρικκαίων από το Τ.Π.& Δανείων, για απευθείας αγορά ακινήτου Μισυρλή
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 359-2004ΑΔΣ
Εξουσιοδότηση του Ταμεία του Δήμου Τρικκαίων κ.Ντόκα Αντωνίου του Γεωργίου για να κινεί τους λογαριασμούς ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 290-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση Υπερ της τροποποίησης του απολογισμού του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Τρικκαίων οικ.έτους 1998
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 360-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων για Αγιογραφίες τοίχων του Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Πυργετού
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 291-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ του Απολογισμού του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 1999
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 361-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων για Αγιογραφίες τοίχων του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευή Φλαμουλίου
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 292-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπερ του Απολογισμού του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Τρικκαίων οικον.έτους 2000
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 362-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.500,00 € στο Δήμο Τρικκαίων για Αγιογραφίες τοίχων του Ι.Ν. Αγ. Κοσμά Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 293-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπερ του Απολογισμού του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Τρικκαίων οικον.έτους 2001
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 363-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων για αποκατάσταση καμινάδας (Άρση επικινδυνότητας) στο 2 ΤΕΕ Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 294-2004ΑΔΣ
1 5,515 5,516 5,517 5,518 5,519 5,560