Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Ορισμός Επιτροπών Διενέργειας, Αξιολόγησης και Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ και παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 67..
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 20-2004ΑΔΣ
Έγκριση εγγρα¬φής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες & περιοδικά
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 21-2004ΑΔΣ
Εγκρίνει την πληρωμή εξόδων μετακίνησης 929,36 € εκτός έδρας του Δημάρχου για το έτος 2003
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 22-2004ΑΔΣ
Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους -40.000- Ευρώ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 23-2004ΑΔΣ
Πρόταση ένταξης στο Πρόγραμμα ΕΠΤΑ Δήμου Τρικκαίων έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 24-2004ΑΔΣ
Ορισμός του Δημ. Συμβούλου κ. Γ. Μπαλοδήμου Πρόεδρο του 2ου Ενιαίου Λυκείου Τρικάλων και μέλος του 2ου Γυμνασίου στη θέση του παραιτηθέντα....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 25-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του Σχ. Π. στην Π.Ε. "ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ" στο Ο.Τ. Γ. 471 με την αναγνώριση ιδιωτικής οδού σε Δημ....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 26-2004ΑΔΣ
Αναβολή επανεξέταση και αυτοψία για το θέμα γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίηση του Ρ.Σ. στο Ο.Τ. Γ. 968 Α & Ο.Τ.Γ. 989 στην Π.Ε. ΠΥΡΓΕΤΟΣ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 27-2004ΑΔΣ
Αναβολή θέματος προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Δημητρίου Σωτ. Παπαδημητρίου στις Καρυές. Να γίνει συνολική ρύθμιση όλων .....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 28-2004ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου για προσκυρούμενη Δημοτική έκταση στην ιδιοκτησία Παύλου Αθανασάκη στην Π.Ε. Γέφυρα Πάσχου ΙΙ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 29-2004ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Βασιλείου Μητρούσια & Ευθ.Γκάτη στο Ο.Τ. Γ 1351 Π.Ε. Μπάρα-Αλ.Μπάρα.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 30-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης απ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκ. Απ. Γεροβάϊου στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 56-2004ΑΔΣ
Ανταλλαγή ιδιοκτησίας Αθηνάς χήρας Γεωργίου Ψαρρή στην πλατεία Βουβής με οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 31-2004ΑΔΣ
Έγκριση Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης 124,18μ2 στην ιδιοκτησία Νικ. Στ. Παλάτου στα ΚΟΥΤΣΟΥΜΥΛΙΑ...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 32-2004ΑΔΣ
Έγκριση Πραγματοποίησης προσλήψεων για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου Προσωπικού Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 33-2004ΑΔΣ
1 5,574 5,575 5,576 5,577 5,578 5,580