Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση κατάργηση της Ζωαγοράς του Δήμου Τρικκαίων, διότι η λειτουργία της αντίκειται στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 308/2000 άρθρο 11
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 73-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης περί Παραχώρησης Δημοτικής έκτασης στη ΔΕΥΑΤ για την ανέγερση εγκαταστάσεων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 74-2004ΑΔΣ
Έγκριση επιστροφής ποσών σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων χορήγησης αδειών ανέγερσης οικοδομών σε διάφορα σημεία της πόλης
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 75-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων από Νομ/κή Αυτ/ση για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών - καμπ...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 76-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων από Νομ/κή Αυτ/ση για τo έργο «Αίθουσα εκδηλώσεων Ι.Ν.Αγίου Αποστόλων»
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 77-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων από Νομ/κή Αυτ/ση για το έργο «Επισκευή-Συντήρηση Ι.Ν.Αγ.Αθανασίου Περδικοράχης
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 78-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00€ στο Δήμο Τρικκαίων από Νομ/κή Αυτ/ση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση αίθουσας κοινωνικών εκδηλώσεων...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 79-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00€ στο Δήμο Τρικκαίων από Νομ/κή Αυτ/ση για την εκτέλεση του έργου Κατασκευή οστεοφυλακίου Ι.Ν.Αγίου Αθανασίου...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 80-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00€ στο Δήμο Τρικκαίων από Νομ/κή Αυτ/ση για την εκτέλεση του έργου Αποπεράτωση Ι.Ν.Αγίου Νεκταρίου Μπάρας
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 81-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΠΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την Ανάθεση της Μελέτης «Διαμόρφωση εισόδων Πόλης»
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 11-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 29.000,00€ στο Δήμο Τρικκαίων από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκτέλεση του έργου Κατασκευή Παιδικής Χαράς εντός....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 82-2004ΑΔΣ
Παραχώρηση της χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λεπτοκαρυάς στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο του Συνοικισμού Λεπτοκαρυάς
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 12-2004ΑΔΣ
Έγκριση οικονομικών απολογισμών σχολείων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2003
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 83-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της πόλης
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 13-2004ΑΔΣ
Έγκριση εν μέρει τροποποίησης της αριθμ.40/2004 ΑΔΣ σ’ ότι αφορά τον οικ. απολογισμό οικ.Έτους 2003 της σχολικής επιτροπής του 27ου.....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 84-2004ΑΔΣ
1 5,719 5,720 5,721 5,722 5,723 5,727