Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων- ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την «Στήριξη και Οργάνωση των Διοικητικών & Οικον...
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 7-2006ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την «Στήριξη και Οργάνωση της Τεχνικής Υπηρεσία.
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 8-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΚΑ Τρικάλων -ΔΕΥΑΤ & ΔΕΠΑ για την «Στήριξη και Οργάνωση των Διοικητικώ...
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 9-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του..
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 10-2004ΑΔΣ
Έγκρισης μετάβασης του Δημάρχου & μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην Νυρεμβέργη & στο Άμπερκ της Γερμανίας
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 1-2004ΑΔΣ
Εγγραφή του Δήμου Τρικκαίων στον Παγκόσμιο Οργανισμό για θέματα Περιβάλλοντος I.C.L.E.I. ( The International council for Environmental Initiatives)
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 2-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου και των όρων δόμησης του οικισμού του Ο.Ε.Κ. "ΤΡΙΚΑΛΑ VI" στην περιοχή Σωτήρα...
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 3-2004ΑΔΣ
Περί τροποποίησης προγράμματος ΕΠΤΑ ΔήμουΤρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 4-2004ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων - ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων - Ο.Β.Σ.Δ.Τ - ΔΕΚΑ - ΔΕΚΟΜΕΤ και Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξη....
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 5-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων- ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την «Οργάνωση και στήριξη της υπηρεσίας Πρασίνου
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 6-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων- ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την «Στήριξη και Οργάνωση των Διοικητικών & Οικον...
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 7-2006ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την «Στήριξη και Οργάνωση της Τεχνικής Υπηρεσία.
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 8-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΚΑ Τρικάλων -ΔΕΥΑΤ & ΔΕΠΑ για την «Στήριξη και Οργάνωση των Διοικητικώ...
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 9-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την εκπόνηση μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του..
Δημοτικό Συμβούλιο 05/09/2006 Αρ. Αποφ.: 10-2004ΑΔΣ
Δημοτικό Συμβούλιο