Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Εξουσιοδότηση του υπολόγου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων, κ. Ντόκα Αντωνίου του Γεωργίου, να κινεί τον λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ......
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 38-2004ΑΔΣ
Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ενοικιάσεως του δικαιώματος καρπώσεως των μη εκμεταλλευομένων δι αυτεπιστ..
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 39-2004ΑΔΣ
Έγκριση Απολογιστικών Στοιχείων Σχολείων του Δήμου οικ. έτους 2003
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 40-2004ΑΔΣ
Έγκριση Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή της διαδικασίας προσλήψεων τακτικού προσωπικού βάσει της αριθμ.25375/19-6-02/εγκ....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 41-2004ΑΔΣ
Βεβαιώνει ότι όπως προκύπτει από την Εγκεκριμένη μελέτη σκοπιμότητας του Δήμου Τρικκαίων τα παραγόμενα έσοδα από τη λειτουργία των έργων..
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 42-2004ΑΔΣ
Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής για την αφισορύπανση κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 43-2004ΑΔΣ
Λήψη Δανείου του Δήμου Τρικκαίων από το Τ. Π.& Δανείων ποσού -4.047.435,51- Ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Τρικκαίων, που.....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 44-2004ΑΔΣ
Περί χαρακτηρισμού Δημοτικού χώρου 4,5 στρεμμάτων παραπλεύρως του 35ου Δημοτικού Σχολείου ως χώρο για την ανέγερση από την Νομαρχιακή Αυτοδ.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 45-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση εργασιών Ναϊσκου Συλλόγου Σαρακατσάνων»
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 46-2004ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 4.000,00 € στο Δήμο Τρικκαίων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση –Αυτονομία της κεντρικής θέρμανσης του 33ου Δημοτ.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 47-2004ΑΔΣ
Έκφραση αλληλεγγύης στον Ισπανικό λαό για το τρομοκρατικό χτύπημα
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 48-2004ΑΔΣ
Περί έγκρισης Χωροθέτησης σημείων ενημέρωσης Ευρυζωνικών συστημάτων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 49-2004ΑΔΣ
Περί έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας 2ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αποκεντρωμένου, επί της οδού Στρατηγού Σαράφη κάτωθι του Φρ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 50-2004ΑΔΣ
Έγκριση προκαταρκτικής μελέτης της ΕΡΓΟΣΕ για την κατασκευή των υπόγειων διαβάσεων στις θέσεις "ΣΑΡΑΓΙΑ" & "ΓΚΑΖΕΛΟ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 51-2004ΑΔΣ
Γνωμοδοτεί υπέρ της Πολεοδόμησης της περιοχής όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της Ανώνυμης Εταιρείας "Αδελφοί Δερπανόπουλου Α.Β.Ε.& των άλλων..
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 52-2004ΑΔΣ