Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση παράτασης των εργασιών εκτέλεσης του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 344-2004ΑΔΣ
Συμπλήρωσε την αριθμ.92/2003 ΑΔΣ «Περί Ορισμού Πιάτσας Φορτοταξί»
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 345-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου:«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡ.ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ...
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 346-2004ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης των προγραμμάτων λειτουργίας των Πάρκινγκ της οδού Κανούτα και οδού 28ης Οκτωβρίου ως προς τον τρόπο χρέωσης της ωρ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 347-2004ΑΔΣ
Καθορισμός ποσού χρονοχρέωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 348-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί «Γνωμοδότηση υπέρ Ρυμοτομικού Σχεδίου, Καθορισμού του χώρου & των όρων δόμησης, για την ανέγερση Διοικητηρίου....
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 349-2004ΑΔΣ
Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αθαν. Νάστα στο Ο.Τ. Γ 1337 στην Π.Ε. «Μπάρα – Αλ
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 350-2004ΑΔΣ
Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία κληρ. Βασ. Μπούγλα στον συν. Πύργο στα Τρίκ....
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 351-2004ΑΔΣ
Έγκριση της υπ΄ αριθμ.57/2004 Απόφασης του Δ.Σ.της ΔΕΚΤΕ Τρικάλων σχετικά με την υπαγωγή υπαλλήλων αυτής, στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ......
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 352-2004ΑΔΣ
Έγκριση της υπ’ αριθμ.128/2004 Απόφαση του Δ.Σ.της ΔΕΚΑ Τρικάλων σχετικά με την υπαγωγή υπαλλήλων αυτής, στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ.164/..
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 353-2004ΑΔΣ
Έγκριση της υπ’αριθμ.97/2004 Απόφαση του Δ.Σ.της ΔΕΥΑ Τρικάλων σχετικά με την υπαγωγή υπαλλήλων αυτής, στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ.164/2004
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 354-2004ΑΔΣ
Αποδοχή όρων, για τη λήψη Β΄ τοκοχρεολυτικού Δανείου του Δήμου Τρικκαίων από το Τ.Π.& Δανείων, για ρύθμιση χρεών
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 285-2004ΑΔΣ
Τροποποίηση των άρθρων 3 & 4 της από 26-01-2004 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΥΑ Τρικάλων, ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΠΑ Τρικάλων σχετικά
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 355-2004ΑΔΣ
Έγκριση Τροποποίησης της αριθ. 72/2004 ΑΔΣ ως προς τις παραγράφους 3 & 4 του πίνακα «Έγκριση μελέτης εφαρμογής προγράμματος αντιμετώπισης αδ......
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 286-2004ΑΔΣ
Έγκριση παροχής εγγύησης του Δήμου Τρικκαίων για λήψη δανείου της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. σύμφωνα με το Ν. 3242/2004
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 356-2004ΑΔΣ
1 6.126 6.127 6.128 6.129 6.130 6.172