Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση μελέτης και αναλυτικού τεχνικού δελτίου του έργου «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 217-2005ΑΔΣ
Έγκριση μελέτης και αναλυτικού τεχνικού δελτίου του έργου «Ανάπλαση –Αξιοποίηση Μύλου Ματσόπουλου» προϋπολογισμού δαπάνης 300.000,00 €
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 218-2005ΑΔΣ
Έγκριση παραχώρησης Δημοτικής έκτασης εμβαδού 600μ2 (δίπλα στην εκκλησία) στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αγ. Αποστόλων για την ανέγερση αίθ......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 219-2005ΑΔΣ
Αποδοχή όρων, για τη λήψη τοκοχρεολυτικού Δανείου του Δήμου Τρικκαίων από το Τ.Π.& Δανείων, για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 220-2005ΑΔΣ
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 221-2005ΑΔΣ
Έγκριση μελέτης προμήθειας Μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Τρικκαίων με χρηματοδότηση από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 222-2005ΑΔΣ
Αποδοχή του Δήμου Τρικκαίων ως τελικού δικαιούχου των όρων ένταξης & των υποχρεώσεων της πράξης: Δράση κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου:΄....
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 223-2005ΑΔΣ
Αποδοχή του Δήμου Τρικκαίων ως τελικού δικαιούχου των όρων ένταξης & των υποχρεώσεων της πράξης: Δράση προκατάρτισης στο πλαίσιο του έρ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 224-2005ΑΔΣ
Αποδοχή του Δήμου Τρικκαίων ως τελικού δικαιούχου των όρων ένταξης & των υποχρεώσεων της πράξης: Δράση Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 225-2005ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων & του Δήμου Καλλιδένδρου για την αποκομιδή απορριμμάτων
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 226-2005ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων & του Δήμου Αιθήκων για την ρίψη απορριμμάτων στην χωματερή του Δ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 227-2005ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΤΕΔΚ- Δήμου Τρικκαίων & ΔΕΚΑ Τρικάλων για την Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στο Δ...
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 228-2005ΑΔΣ
Διακοπή της από 2-6-2005 συνεδρίασης και συνέχιση αυτής την Δευτέρα 6-6-2005 και ώρα 8μ.μ.
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 229-2005ΑΔΣ
Εν μέρει τροποποίηση της αριθ. 137/2005 ΑΔΣ περί παραχώρησης και χρήσης Δημοτικής έκτασης στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Σωτήρας
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 143-2005ΑΔΣ
Ορισμός εκπροσώπου για την γενική συνέλευση της ΑΝΕΝΤ Α.Ε.
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 144-2005ΑΔΣ
1 6.232 6.233 6.234 6.235 6.236 6.315