Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση ανάθεσης στη ΔΕΠΑ την σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης μετατροπής της Δημοτικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 526-2008ΑΔΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση Πεζοδρόμων Πόλης & Συνοικισμών (Β’ Υποέργο)
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 455-2008ΑΔΣ
Έγκριση κατ’ αρχήν, απ’ ευθείας αγορά Αγροτεμαχίου 4.150 μ2 με το επ’ αυτού κτίριο 220 μ2 ιδιοκ. Δημητρίου Ζαγκλαβάρα του Θεοδώρου στο Κηπάκι του Δήμου Τρικκαίων, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.- Να γίνει εκτίμηση από το Σ.Ο.Ε
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 436-2008ΑΔΣ
Έγκριση ανάθεσης στη ΔΕΚΟΜΕΤ την σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης μετατροπής της Δημοτικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 527-2008ΑΔΣ
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου οικ.έτους 2008
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 457-2008ΑΔΣ
Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγματεύσεις του άρθρου 10 του Ν.3316/05 για τη μελέτη με τίτλο «Προκαταρτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας» της μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 438-2008ΑΔΣ
Έγκριση ανάθεσης στη ΔΕΚΑ την σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης μετατροπής της Δημοτικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 528-2008ΑΔΣ
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 458-2008ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ» του Δήμου Τρικκαίων έως τις 31-12-2009
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 442-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων και της Δημοτικής Επιχείρησης e-Trikala A.E. , για την διαχείριση και υλοποίηση του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG IV C «Ψηφιακές πόλεις»- “Digital Cities”».
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 529-2008ΑΔΣ
Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Στέργιου Κατσίκα επί των οδών Στράβωνος 1 και Αγίας Επίσκεψης Συν. «Βαρούσι» του Δήμου Τρικκαίων .- Έγκριση σύναψης δανείου από το Τ.Π. & Δανείων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 459-2008ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ) ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΔΕΞΙΑ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΠΥΛΗΣ» του Δήμου Τρικκαίων έως τις 31-12-2009
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 443-2008ΑΔΣ
Αναβολή των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσια διάταξης
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 530-2008ΑΔΣ
Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την εξέταση των ενστάσεων και παραγραφή κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας για τα έτη 2005-2006-2007 και αρχικές του 2008
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 460-2008ΑΔΣ
Έγκριση Αποπεράτωσης ξύλινων προκατασκευασμένων οικίσκων Ζωολογικού κήπου Τρικάλων – Β φάση
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 444-2008ΑΔΣ
1 6.232 6.233 6.234 6.235 6.236 6.571