Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Μελέτης του έργου: «Επισκευή Πλατειών & Πεζοδρόμων».
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 486-2009ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2008 ΑΔΣ «περί Ανασυγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του 5ου & 28ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων».
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 454-2009ΑΔΣ
Έγκριση Μελέτης του έργου: «Κατασκευή πρόχειρης περίφραξης για το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς».
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 487-2009ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2008 ΑΔΣ «περί Ανασυγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του 14ου Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Καρυών».
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 455-2009ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2008 ΑΔΣ «περί Ανασυγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του Νηπιαγωγείου Αγ. Νεκταρίου
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 455α-2009ΑΔΣ
Έγκριση Μείωσης επιβολής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ. & Δ.Φ.) σε θερμοκήπια
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 456-2009ΑΔΣ
Έγκριση Εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης του Δήμου Τρικκαίων, που βρίσκεται στη θέση «Γκούμα» του συνοικισμού Σωτήρας επιφανείας (78,00) στρεμμάτων
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 457-2009ΑΔΣ
Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 458-2009ΑΔΣ
Έγκριση Τροποποίησης της αριθμ. 390/2009 ΑΔΣ «Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων αδελφοποίησης με την πόλη του Άμπεργκ και ψήφιση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 459-2009ΑΔΣ
Έγκριση Γ’ Κατανομής έτους 2009 λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Τρικάλων» - Ψήφιση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 460-2009ΑΔΣ
Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Μιχαήλ Ταμήλου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 461-2009ΑΔΣ
Έγκριση διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», με προϋπολογισμό 370.000,00€., που έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 01_2.2_v01 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 462-2009ΑΔΣ
Έγκριση διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΩΝ 10 ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ– ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ» με προϋπολογισμό 3.700.000,00€ π
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 463-2009ΑΔΣ
Έγκριση διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 10 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 990.000,
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 464-2009ΑΔΣ
Έγκριση διεξαγωγής ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΔΗΜΩΝ», με προϋπολογισμό 1.225.875,00€ πο
Δημοτικό Συμβούλιο 02/12/2009 Αρ. Αποφ.: 465-2009ΑΔΣ
1 6.233 6.234 6.235 6.236 6.237 6.667