Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Εξέφρασε την οδύνη και τα συλλυπητήρια, για την δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλο
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 531-2008ΑΔΣ
Έγκριση Ψηφίσματος για την 35η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 461-2008ΑΔΣ
Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεση στην Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «e-trikala ΑΕ», της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υποέργου 1 «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών για τη διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία....
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 450-2008ΑΔΣ
Περί μη εγκατάστασης του Σταθμού Φυσικού Αερίου στον αύλειο χώρο του 11ου Δημοτικού Σχολείου και του 7ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 532-2008ΑΔΣ
Έγκριση Ψηφίσματος για τα δρομολόγια του ΟΣΕ
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 462-2008ΑΔΣ
Έγκριση διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για το υποέργο 1 «Προγραμματισμός και διοργάνωση εκδηλώσεων», του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων του.....
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 451-2008ΑΔΣ
Έγκριση Παράτασης μίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επι της οδού Κονδύλη 14
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 533-2008ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2008 ΑΔΣ «περί Ανασυγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του 1ου ΕΠΑ.Λ. , Εσπερινό ΕΠΑ.Λ., ΣΕΚ & ΙΕΚ Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 463-2008ΑΔΣ
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Τρικκαίων, ως μέλος της επιτροπής κρίσης της Καλλιτεχνικής αρτιότητας της Δ/νσης Τοπ.Αυτ/σης & Δ/σης Ν.Τρικάλων του έργου «Κατασκευή Μνημείου επι της πλατείας «Βασιλείου Κουκουσούλη» στο συν.Κόκκινο Πύργο
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 454-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΟΑΚΑ & τη συμμετοχή της ΔΕΚΟΜΕΤ για την Προαγωγή υγείας και την ποιότητα ζωής των Τρικαλινών Πολιτών
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 534-2008ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2008 ΑΔΣ «περί Ανασυγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του 1ου Γυμνασίου – Εσπερινού Γυμνασίου – Εσπερινού Λυκείου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 464-2008ΑΔΣ
Απ’ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Στέργιου Κατσίκα επί των οδών Στράβωνος 1 και Αγίας Επίσκεψης Συν. «Βαρούσι» του Δήμου Τρικκαίων .- Έγκριση σύναψης δανείου από το Τ.Π. & Δανείων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 459-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – ΠΑΔΥΘ ΑΕ - Δήμου Τρικκαίων για τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δυτικής Θεσσαλίας
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 535-2008ΑΔΣ
Τροποποίηση της αριθμ. 11/2008 ΑΔΣ «περί Ανασυγκρότησης Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 465-2008ΑΔΣ
Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την εξέταση των ενστάσεων και παραγραφή κλήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας για τα έτη 2005-2006-2007 και αρχικές του 2008
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 460-2008ΑΔΣ
1 6.233 6.234 6.235 6.236 6.237 6.571