Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση διάθεσης (Ψήφιση) πίστωσης για την Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Τρικκαίων προϋπολογισμού οικον. Έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 25-2009ΑΔΣ
Έγκριση: α) απόδοση οφειλόμενου ποσού 42.282,51 € για την πληρωμή εξόδων κίνησης μηνός Δεκεμβρίου 2008 σε υπαλλήλους αορίστου χρόνου του Δήμου Τρικκαίων και β)Ψήφιση πίστωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 26-2009ΑΔΣ
Έγκριση τοποθέτησης διαφημιστικής πινακίδας τεχνολογίας LED, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, όπισθεν του περιπτέρου της πιάτσας ΤΑΞΙ
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 27-2009ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» μέχρι 04-02-2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 29-2009ΑΔΣ
Έγκριση Απ’ ευθείας ανάθεση για την κατασκευή μνημείου στην πλατεία του Εργάτη
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 30-2009ΑΔΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 31-2009ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων της ΔΕΥΑ Τρικάλων και της συμμετοχής της ΔΕΚΤΕ Τρικάλων για την στήριξη του γραφείου Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Δήμου Τρικκαίων έως 31-03-2009
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 32-2009ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης του θέματος «Εγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Μετατροπής της Δημοτικής Επιχείρησης Πάρκιγκ (ΔΕΠΑ) του Δήμου σε Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία, βάση του Ν.3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 33-2009ΑΔΣ
Εκλογής Γραμματέως Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων για τη Διετία 2009- 2010
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 3-2009ΑΔΣ
Εκλογής Τακτικών Μελών Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Τρικκαίων για τη Διετία 2009-2010
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 4-2009ΑΔΣ
Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος για τον εισβολή του Ισραηλινού Στρατού στην Λωρίδα της Γάζας
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 6-2009ΑΔΣ
Έγκριση διακοπής εργασιών κατασκευής σταθμού πιέσεως Φυσικού Αερίου στη μικρή πλατεία δίπλα στο 11ο Δημ.Σχολείο & 7ο Νηπ/γείο.- Αναζήτηση νέου χώρου για την εγκατάσταση Σταθμού
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 6α-2009ΑΔΣ
Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 15/2007 ΑΔΣ με την αύξηση των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού του ΚΑΠΗ Δήμου Τρικκαίων από έντεκα (11) σε δεκατρία (13) μέλη. Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 229/2007 ΑΔΣ παρ. 1 σ’ ότι αφορά την αύξηση των μελών
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 7-2009ΑΔΣ
Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 17/2007 ΑΔΣ με την αύξηση των μελών του Δ.Σ. του ΟΑΚΑ Δήμου Τρικκαίων από έντεκα (11) σε δεκατρία (13) μέλη. Εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 228/2007 ΑΔΣ παρ. 1 σ’ ότι αφορά την αύξηση των μελών
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 8-2009ΑΔΣ
Ορισμός Μελών και Εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Π.Ο.Δ.Τ. για τα έτη 2009-2010
Δημοτικό Συμβούλιο 13/03/2009 Αρ. Αποφ.: 9-2009ΑΔΣ
1 6.234 6.235 6.236 6.237 6.238 6.607