Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση μη αναβολής της 5ης συνεδρίασης του Δημ.Συμβουλίου-Αποχώρηση από την συνεδρίαση του Συνδυασμού ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΟΛΙΣ ΟΛΩΝ.
Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 88-2008ΑΔΣ
Έγκριση Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 300.000,00 € για την απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας Χατζόπουλου-Κλειδωνά επί των οδών Φλεγίου – Πλουτάρ......
Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 89-2008ΑΔΣ
Έγκριση διάθεσης (ψήφισης) πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή 4ου Δημοτικού Σχολείου
Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 90-2008ΑΔΣ
Έγκριση αποξήλωσης αυθαίρετης περίφραξης σε ρυμοτομούμενο ακίνητο (κοινόχρηστη έκταση) που βρίσκεται επί των οδών Λιακατά και Ψαρρών.........
Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 91-2008ΑΔΣ
Έγκριση αποξήλωσης του κλειστού περιπτέρου επι της οδού 28ης Οκτωβρίου – Αλβ.Μετώπου επι ονόματι Πατραμάνη Μαρία χήρα Ευαγγέλου, λόγω........
Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 92-2008ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης «Περί Τροποποίησης σχεδίου πόλης στην Πολεοδομική Ενότητα «Πυργετός–Αμπελόκηποι» με Μεταφορά του χώρου Δημ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 93-2008ΑΔΣ
Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης ποσού 2.000,00 € στον Χορευτικό Όμιλο Τρικάλων για την πραγματοποιηθείσα εκδήλωση στις 16-03-2008
Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 94-2008ΑΔΣ
Έγκριση συμπλήρωσης της υπ’αριθμ.59/2008 ΑΔΣ «Περί Συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η αδελφοποιημένη με........
Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 95-2008ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων & του Δήμου Αιθήκων για την ρίψη απορριμμάτων στην χωματερή του Δήμου Τρ...........
Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 96-2008ΑΔΣ
Σύναψη δανείου 500.000,00 € από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για συμβιβαστικές αποζημιώσεις – Απαλλοτριώσεις – Αγορές ακινήτων
Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 97-2008ΑΔΣ
Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2008
Δημοτικό Συμβούλιο 09/09/2008 Αρ. Αποφ.: 98-2008ΑΔΣ
Έγκριση της από 30-11-2007 αίτησης του Παπαποστόλου Χαρ. στο Ριζαριό
Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2008 Αρ. Αποφ.: 40-2008ΑΔΣ
Έγκριση Καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης των προμηθειών για το οικονομικό έτος 2008
Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2008 Αρ. Αποφ.: 41-2008ΑΔΣ
Τροποποίηση Πίνακα Έργων Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» (35%)
Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2008 Αρ. Αποφ.: 42-2008ΑΔΣ
Έγκριση επιβολής προστίμου για αφισσορρύπανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 (316/2004 ΑΔΣ)
Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2008 Αρ. Αποφ.: 43-2008ΑΔΣ
1 6.234 6.235 6.236 6.237 6.238 6.501