Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση παράτασης περαίωσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΥΑΤ- ΔΕΚΤΕΤ από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (71/2006 ΑΔΣ, Κατασκευή Υποδομών Οικισμού Τσιγγάνων στην Κτηματική Περιφέρεια του Συνοικισμού Αγ. Αποστόλων του Δήμου Τρικκαίων )»
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 560-2008ΑΔΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΒελτίωσηΥποδομών Ζωολογικού Κήπου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 486-2008ΑΔΣ
Έγκριση ανάθεσης στη ΔΕΚΑ την σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης μετατροπής της Δημοτικής επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 528-2008ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης περαίωσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΥΑΤ- ΔΕΚΤΕΤ από 1-1-2009 έως 31-12-2009 (297/2005, 48/2008ΑΔΣ, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Τρικκαίων )
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 561-2008ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού για το έργο: «Κατασκευή στέγαστρου στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων» ποσού 3.000,00 Ευρώ - Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου για την υπογραφή Προγρ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 487-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων και της Δημοτικής Επιχείρησης e-Trikala A.E. , για την διαχείριση και υλοποίηση του Διακρατικού Προγράμματος INTERREG IV C «Ψηφιακές πόλεις»- “Digital Cities”».
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 529-2008ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης περαίωσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΥΑΤ- OAKA από 1-1-2009 έως 31-12-2009 ((275/2001, 401/2005, 261/2008 ΑΔΣ, Συντήρηση - Βελτίωση υπάρχουσας Αθλητικής Υποδομής Τρικκαίων)
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 562-2008ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού για το έργο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου Τρικάλων (Τμήμα Μπάσκετ)» ποσού 2.500,00 Ευρώ - Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου για.......
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 488-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΟΑΚΑ & τη συμμετοχή της ΔΕΚΟΜΕΤ για την Προαγωγή υγείας και την ποιότητα ζωής των Τρικαλινών Πολιτών
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 534-2008ΑΔΣ
Έγκριση παραχώρησης χώρου στην πλατεία Κιτριλάκη για εγκατάσταση Τρενάκι από 18-12-2008 εως 07-01-2009 στον Φώτιο Λάσδα του Νικολάου
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 564-2008ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού για το έργο: «Βελτίωση περιβάλλοντος χώρου Δημ. Σχολείου & διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στον Οικισμό Πυργετού του Δήμου Τρικκαίων» ποσού .......
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 489-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – ΠΑΔΥΘ ΑΕ - Δήμου Τρικκαίων για τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δυτικής Θεσσαλίας
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 535-2008ΑΔΣ
Κατάρτιση Προγράμματος Εκτελεστέων Εργων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2009
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 565-2008ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού για το έργο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημ. Σταδίου Τρικάλων (Τμήμα Πάλης)» ποσού 2.500,00 Ευρώ - Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου για την.....
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 490-2008ΑΔΣ
Εξουσιοδότηση του υπολόγου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων κ.Ντόκα Αντωνίου του Γεωργίου να κινεί τον λογαριασμό αρ. 2351/1506600630111012 της Τράπεζας της Ελλάδος, που αφορά το έργο:.......
Δημοτικό Συμβούλιο 11/03/2009 Αρ. Αποφ.: 538-2008ΑΔΣ
1 6.235 6.236 6.237 6.238 6.239 6.568