Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Γνωμοδότηση υπέρ της Τροποποίησης σχεδίου πόλης Τρικάλων στην Π.Ε. «Στρατώνες» με την επιβολή Κ.Χ. στο Ο.Τ.Γ481
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 176-2005ΑΔΣ
Έγκριση Επικαιροποίησης της με αριθ.60/2001Α.Δ.Σ.«Περί τροποποίησης σχεδίου πόλης στην περιοχή Αγία Μονή τμήμα ΙΙ
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 177-2005ΑΔΣ
Έγκριση Ονομασίας & Μετονομασίας οδών
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 178-2005ΑΔΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΉΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΜΕΡΗΑ) ΜΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 179-2005ΑΔΣ
Μετατόπιση Στάσης λεωφορείων επί της οδού Κονδύλη
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 180-2005ΑΔΣ
Μεταφορά Α’ πιάτσας φορτοταξί από την οδό Κολοκοτρώνη στην παραποτάμια κλειστή οδό (προέκταση της Όθωνος), όπισθεν των φυλακών
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 181-2005ΑΔΣ
Έγκριση το από 18/4/2005 πρακτικό της επιτροπής σχετικά με τον ορισμό θέσεων στάθμευσης φορτοταξί του Νικολάου Κουτσιούμπα
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 182-2005ΑΔΣ
Έγκριση Καθορισμού ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσίας Καθαριότητας
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 183-2005ΑΔΣ
Έγκριση Αναθεώρησης τιμολογιακής πολιτικής στην ΔΕΥΑΤ
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 184-2005ΑΔΣ
Λήψη απόφασης περί μεταβίβασης της δυνατότητας Ίδρυσης Νέων Σύγχρονων Σφαγείων στην εταιρεία Αφοί Σωτ. Γκολίτου Ο.Ε
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 185-2005ΑΔΣ
Εξουσιοδότηση του υπολόγου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων, κ. Ντόκα Αντωνίου του Γεωργίου, να κινεί τον λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 187-2005ΑΔΣ
Έγκριση μετάβασης αποστολής του Δήμου Τρικκαίων στην πόλη Tilburg της Ολλανδίας για την συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό του ICLEI (Διεθνές Συμβ......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 188-2005ΑΔΣ
Έγκριση μετάβασης αποστολής του Δήμου Τρικκαίων στην πόλη Colchester της Αγγλίας για ενημέρωση επί θεμάτων Ζωολογικών Κήπων από 9-12 Ιουνίου 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 189-2005ΑΔΣ
Έγκριση της αριθ.9/2005 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τρικκαίων «κατανομής λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτρ......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 190-2005ΑΔΣ
Έγκριση επέκτασης της πέργκολας του καταστήματος BRATHERS από 4,00 μ στα 4,5 μέτρα.-Εν μέρει τροποποίηση της αριθ.77/2002 ΑΔΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 191-2005ΑΔΣ
1 6.235 6.236 6.237 6.238 6.239 6.315