Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Αναβολή λήψη απόφασης «Καταρχήν την λήψη απόφασης επί αιτήσεως Χρ.Σιαφαρίκα, περί εξαγοράς ή αντιπαροχής Δημοτικής έκτασης στην περιοχή «Κεραμαριά» για να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 412-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων-ΚΑΠΗ & τη συμμετοχή της ΔΕΚΟΜΕΤ «Για την Οργάνωση και τη Στήριξη της Κοινωνικής Μέριμνας & Φροντίδας
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 417-2008ΑΔΣ
Έγκριση κατασκευής υπόγειων διαβάσεων πεζών κάτωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 413-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων-ΟΒΣΔΤ & τη συμμετοχή της ΔΕΚΟΜΕΤ «Για την ενδυνάμωση των Οικογενειακών και Κοινωνικών Δεσμών
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 418-2008ΑΔΣ
Έγκριση οριστικής παραλαβής του Έργου «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 414-2008ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης διαδρομών mini bus και έγκριση Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Δήμου Τρικκαίων, στα πλαίσια του προγράμματος «ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ ».
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 420-2008ΑΔΣ
Εν μέρει τροποποίησε την 383/2008 Α.Δ.Σ ως προς την αλλαγή τριών (3) Κ.Α. του προϋπολογισμού 2008
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 415-2008ΑΔΣ
Έγκριση εκδηλώσεων του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Τρικκαίων, στα πλαίσια εκδηλώσεων της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας Νέων 2008».- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.000 € από το Ινστιτούτο Νεολαίας
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 425-2008ΑΔΣ
Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ» μέχρι 30-04-2009.
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 416-2008ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού για το έργο: «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό Αγ. Αποστόλων του Δήμου Τρικκαίων» ποσού 2.000,00 Ευρώ - Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου......
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 426-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων-ΚΑΠΗ & τη συμμετοχή της ΔΕΚΟΜΕΤ «Για την Οργάνωση και τη Στήριξη της Κοινωνικής Μέριμνας & Φροντίδας
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 417-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων-ΟΒΣΔΤ & τη συμμετοχή της ΔΕΚΟΜΕΤ «Για την ενδυνάμωση των Οικογενειακών και Κοινωνικών Δεσμών
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 418-2008ΑΔΣ
Αναβολή των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσια διάταξης
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 419-2008ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης διαδρομών mini bus και έγκριση Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Δήμου Τρικκαίων, στα πλαίσια του προγράμματος «ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ ».
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 420-2008ΑΔΣ
Έγκριση Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2008 με το ποσό των 30.000 € για την ενίσχυση του Κ.Α. 10-7511.01 «Συμμετοχή του Δήμου στη ΔΕΠΑ
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 421-2008ΑΔΣ
1 6.236 6.237 6.238 6.239 6.240 6.564