Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Μεταφορά Α’ πιάτσας φορτοταξί από την οδό Κολοκοτρώνη στην παραποτάμια κλειστή οδό (προέκταση της Όθωνος), όπισθεν των φυλακών
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 181-2005ΑΔΣ
Έγκριση το από 18/4/2005 πρακτικό της επιτροπής σχετικά με τον ορισμό θέσεων στάθμευσης φορτοταξί του Νικολάου Κουτσιούμπα
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 182-2005ΑΔΣ
Έγκριση Καθορισμού ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσίας Καθαριότητας
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 183-2005ΑΔΣ
Έγκριση Αναθεώρησης τιμολογιακής πολιτικής στην ΔΕΥΑΤ
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 184-2005ΑΔΣ
Λήψη απόφασης περί μεταβίβασης της δυνατότητας Ίδρυσης Νέων Σύγχρονων Σφαγείων στην εταιρεία Αφοί Σωτ. Γκολίτου Ο.Ε
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 185-2005ΑΔΣ
Εξουσιοδότηση του υπολόγου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων, κ. Ντόκα Αντωνίου του Γεωργίου, να κινεί τον λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 187-2005ΑΔΣ
Έγκριση μετάβασης αποστολής του Δήμου Τρικκαίων στην πόλη Tilburg της Ολλανδίας για την συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό του ICLEI (Διεθνές Συμβ......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 188-2005ΑΔΣ
Έγκριση μετάβασης αποστολής του Δήμου Τρικκαίων στην πόλη Colchester της Αγγλίας για ενημέρωση επί θεμάτων Ζωολογικών Κήπων από 9-12 Ιουνίου 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 189-2005ΑΔΣ
Έγκριση της αριθ.9/2005 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τρικκαίων «κατανομής λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτρ......
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 190-2005ΑΔΣ
Έγκριση επέκτασης της πέργκολας του καταστήματος BRATHERS από 4,00 μ στα 4,5 μέτρα.-Εν μέρει τροποποίηση της αριθ.77/2002 ΑΔΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 191-2005ΑΔΣ
Έγκριση όπως ο Δήμος Τρικκαίων από κοινού με τα μέλη του Σωματείου Κρεοπωλών και άλλων επιχειρηματιών προχωρήσουν στην υπό σύσταση ετ.........
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 192-2005ΑΔΣ
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του Δήμου Τρικκαίων στην Π.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε ».
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 193-2005ΑΔΣ
Έγκριση μείωσης ποσού από πρόστιμο κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα από την καφετερία Παναγιώτη Αθανασίου
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 194-2005ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 1.400,00 € από την Νομαρχιακή Αυτ/ση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση αίθουσας εκδηλώσεων Δήμου Τρικ.
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 195-2005ΑΔΣ
Έγκριση επιστροφής ποσού 60,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στον κ.Γεώργιο Παπαβασιλείου
Δημοτικό Συμβούλιο 03/10/2006 Αρ. Αποφ.: 196-2005ΑΔΣ
1 6.241 6.242 6.243 6.244 6.245 6.315