Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης απ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκ. Απ. Γεροβάϊου στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 56-2004ΑΔΣ
Απόρριψη ενστάσεως πολιτών σχετικά με την τροποποίηση της Ζ.Ο.Ε.στη θέση Κηπάκι του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 57-2004ΑΔΣ
Περί μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Αλίκης Γκίτσα που βρίσκεται στον πεζόδρομο οδού Ασκληπιού (έμπροσθεν κατ/τος "ΝΙΤΣΑ" κατά 5,00μ....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 61-2004ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου για προσκυρούμενο Δημοτικό τμήμα στην ιδιοκτησία Μεγαρχιώτη Κων/νου & Κουτούλη Φωτεινή στην Γέφυρα Πά...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 62-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανακατασκευή Ταρταν Στίβου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 63-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή & εξωραϊσμός υπαρχόντων αποδυτηρίων Στίβου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 64-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή αίθουσας κλειστού Στίβου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 65-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων- ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την «Ενίσχυση του τομέα Γεωπονικών Εφαρμογών....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 66-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων- ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την «Ενίσχυση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την υλ....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 67-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων- ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την «Ενίσχυση του τομέα Καθαριότητας της Πόλης.....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 68-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων & του Δήμου Καλλιδένδρου για την αποκομιδή απορριμμάτων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 69-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης Ανανέωσης Σχεδίου Διαφήμισης και τον καθορισμό νέων θέσεων διαφήμισης
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 70-2004ΑΔΣ
Έγκριση ανανέωσης ανάθεσης αρμοδιοτήτων διαφήμισης από το Δήμο Τρικκαίων στη ΔΕΚΑ Τρικάλων για τρία έτη ήτοι: από το 2003 έως το 2005.-Έγκρ...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 71-2004ΑΔΣ
Έγκριση δαπάνης-μελέτης εφαρμογής προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων σκύλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 72-2004ΑΔΣ
Έγκριση κατάργηση της Ζωαγοράς του Δήμου Τρικκαίων, διότι η λειτουργία της αντίκειται στις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 308/2000 άρθρο 11
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 73-2004ΑΔΣ
1 6.306 6.307 6.308 6.309 6.310 6.315