Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Τροποποίηση της αριθμ.25Α/2007 ΑΔΣ «Αντικατάσταση Μελών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 424-2008ΑΔΣ
Έγκριση εκδηλώσεων του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Τρικκαίων, στα πλαίσια εκδηλώσεων της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας Νέων 2008».- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.000 € από το Ινστιτούτο Νεολαίας
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 425-2008ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού για το έργο: «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό Αγ. Αποστόλων του Δήμου Τρικκαίων» ποσού 2.000,00 Ευρώ - Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου......
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 426-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων, για τη διαχείριση και υλοποίηση του διακρατικού προγράμματος INTERRG IIIB-MEDOCC «Ανάδειξη Δευτερευόντων Ιστορικών Κέντρων» (RESEAU DES CENTRES HISTORIQUES MINEURS
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 397-2008ΑΔΣ
Έγκριση Επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων χορήγησης αδειών ανέγερσης –ανακαίνισης οικοδομών σε διάφορα σημεία της πόλης
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 404-2008ΑΔΣ
Έγκριση Διαγραφής ποσού 7.616,32€ από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων , των Βασδέκη Αθανασίου του Βασιλείου , Κωφού Φωτίου του Βασιλείου , Κακαβίτσα Σπυρίδων , λόγω μη ένταξης στις διατάξεις του Ν.2539/97 αρ.20
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 407-2008ΑΔΣ
Έγκριση αγοράς αγροτεμαχίων στον Συν. Αγ. Αποστόλων με δημοπρασία όμορων στον νέο οικισμό των Τσιγγάνων, για την κατασκευή κοινωφελών υποδομών
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 409-2008ΑΔΣ
Έγκριση αποζημίωσης των επικειμένων στις ιδιοκτησίες Ευαγγέλου & Μαρίας Στάμου στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας και συμψηφισμός οφειλής των λόγω εισφοράς σε χρήμα
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 410-2008ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης «Καταρχήν την λήψη απόφασης επί αιτήσεως Χρ.Σιαφαρίκα, περί εξαγοράς ή αντιπαροχής Δημοτικής έκτασης στην περιοχή «Κεραμαριά» για να πραγματοποιηθεί αυτοψία από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 412-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων-ΚΑΠΗ & τη συμμετοχή της ΔΕΚΟΜΕΤ «Για την Οργάνωση και τη Στήριξη της Κοινωνικής Μέριμνας & Φροντίδας
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 417-2008ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων-ΟΒΣΔΤ & τη συμμετοχή της ΔΕΚΟΜΕΤ «Για την ενδυνάμωση των Οικογενειακών και Κοινωνικών Δεσμών
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 418-2008ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης διαδρομών mini bus και έγκριση Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Δήμου Τρικκαίων, στα πλαίσια του προγράμματος «ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ ».
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 420-2008ΑΔΣ
Έγκριση εκδηλώσεων του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Τρικκαίων, στα πλαίσια εκδηλώσεων της «Ευρωπαϊκής εβδομάδας Νέων 2008».- Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.000 € από το Ινστιτούτο Νεολαίας
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 425-2008ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από Νομαρχιακή Αυτ/ση Τρικάλων Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού για το έργο: «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό Αγ. Αποστόλων του Δήμου Τρικκαίων» ποσού 2.000,00 Ευρώ - Εξουσιοδότηση του Δήμαρχου......
Δημοτικό Συμβούλιο 10/03/2009 Αρ. Αποφ.: 426-2008ΑΔΣ
Έγκριση Υποβολής αίτησης – φακέλου του Δήμου Τρικκαίων στην ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Α΄ και Β΄ επιπέδου
Δημοτικό Συμβούλιο 09/03/2009 Αρ. Αποφ.: 343-2008ΑΔΣ
1 6.306 6.307 6.308 6.309 6.310 6.631