Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Κατάταξης Υπαλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΚΑ Τρικάλων και αποδοχή μετατροπής Συμ...
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 517-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την ειδική Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 518-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την στήριξη και οργάνωση της Υπηρεσίας Πρασίνου
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 519-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την στήριξη και οργάνωση της Τεχνικής Υπηρεσίας
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 520-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του....
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 521-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την στήριξη και Οργάνωση των Διοικητικών και.......
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 522-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την Οργάνωση και Λειτουργία των Κοινωνικών Δ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 523-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων & Ο.Β.Σ.Δ.Τρικάλων για την Οργάνωση και Λειτουργία του Οργανισμού.....
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 524-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΚΑ Τρικάλων , ΔΕΥΑ Τρικάλων & ΔΕΠΑ Τρικάλων για την στήριξη & Οργάνωση των Δ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 525-2005ΑΔΣ
Έκδοση ψηφίσματος καταγγελίας & καταδίκης του Αντικομμουνιστικού μνημονίου
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 526-2005ΑΔΣ
Έγκριση δαπάνης πίστωσης μετακίνησης στη Ρόδο δύο (2) Δημ.Συμβούλων για συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ που πραγματοποιήθηκε......
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 528-2005ΑΔΣ
Εξουσιοδότηση του Ταμία του Δήμου Τρικκαίων κ.Ντόκα Αντώνιο του Γεωργίου να κινεί το λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.2351/705101530009011........
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 529-2005ΑΔΣ
Έγκριση Επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων χορήγησης αδειών ανέγερσης οικοδομών σε διάφορα σημεία....
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 456-2005ΑΔΣ
Γνωμοδότησε υπέρ του Προϋπολογισμού του Π.Ο.Δ.Τ οικ. έτους 2006
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 530-2005ΑΔΣ
Τροποποίηση της με αριθ. 237/2005 ΑΔΣ ως προς τους δικαιούχους της προσκύρωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 09/10/2006 Αρ. Αποφ.: 457-2005ΑΔΣ
1 6.319 6.320 6.321 6.322 6.323 6.434