Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης Τιμολογιακής Πολιτικής στο PARKING έναντι ΔΕΗ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 88-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης Τιμολογιακής Πολιτικής στο Υπόγειο PARKING έμπροσθεν Δικαστηρίων Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 89-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης απ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκ. Απ. Γεροβάϊου στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 56-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης απ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκ. Απ. Γεροβάϊου στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 56-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων – ΔΕΠΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑΤ για την Ανάθεση της Μελέτης «Διαμόρφωση εισόδων Πόλης»
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 11-2004ΑΔΣ
Παραχώρηση της χρήσης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Λεπτοκαρυάς στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο του Συνοικισμού Λεπτοκαρυάς
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 12-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «Ηλεκτροφωτισμός της πόλης
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 13-2004ΑΔΣ
Επιστροφής χρηματικού ποσού Τηλεχειριστηρίου λόγω λήξης μίσθωσης στο κλειστό Δημ. Πάρκιγκ (Πλατεία Αρ. Αντωνίου)
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 14-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης απ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκ. Απ. Γεροβάϊου στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 56-2004ΑΔΣ
Μεταφορά εγγυήσεων των Τηλεχειριστηρίων από τον Δήμο Τρικκαίων στην Δημοτική Επιχείρηση Πάρκιγκ ( Δ Ε Π Α )
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 15-2004ΑΔΣ
Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 880,41 ΕΥΡΩ για το έτος 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 16-2004ΑΔΣ
Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για την σύνταξη βεβαίωσης περί της καλής εκτέλεσης του έργου & του ευλόγου της δαπάνης για έργα αξίας.....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 17-2004ΑΔΣ
Ορισμός μελών για την επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 18-2004ΑΔΣ
Απέσυρε το θέμα: Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου & ενός (1) αναπληρωματικού για την επιτροπή προμηθειών του Δήμου για το έτος 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 19-2004ΑΔΣ
Ορισμός Επιτροπών Διενέργειας, Αξιολόγησης και Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ και παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 67..
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 20-2004ΑΔΣ
1 6.491 6.492 6.493 6.494 6.495 6.503