Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Μελέτης & Κατασκευής έργων υποδομής (οδοποϊία-αναπλάσεις) συνοικίας Γαρδικάκι
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 95-2005ΑΔΣ
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακοί είσοδοι) στην επέκταση του Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 96-2005ΑΔΣ
Ορισμός τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την ΔΕΥΑ Τρικάλων στην θέση του παραιτηθέντος Δημ. Σύμβουλο κ. Παιδή Στέφανο
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 97-2005ΑΔΣ
Έγκριση εν μέρει τροποποίησης καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» παρ. 1 & 3 του άρθρου 7
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 98-2005ΑΔΣ
Ορισμός τριών (3) μελών για το «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 99-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων - ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την ενίσχυση του τομέα γεωπονικών εφαρμ...
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 100-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων - ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την ενίσχυση της Δ/νσης Τεχνικών υπ..........
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 101-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων - ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση μελ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 102-2005ΑΔΣ
Αναβολή Συζήτηση Πολεοδομικών θεμάτων για επόμενη συνεδρίαση
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 103-2005ΑΔΣ
Έγκριση της εν μέρει τροποποίησης της υπ’ αριθ. 44.2005 ΑΔΣ περί ορισμού της Αντιδημάρχου κ. Καταβούτα Ελένη ως μέλος της Σχολικής Επιτρ......
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 104-2005ΑΔΣ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολείων του Δήμου οικ. έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 105-2005ΑΔΣ
Έγκριση δημιουργίας θεραπευτικής μονάδας «Στεγνού Προγράμματος» στα Τρίκαλα
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 106-2005ΑΔΣ
Καθορισμός προσόντων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου «ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» -Έγκριση ανακοίνωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 107-2005ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθ. 34/2005 ΑΔΣ ως προς τον τίτλο
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 108-2005ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθ. 295/2004 ΑΔΣ ως προς τον τίτλο
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 109-2005ΑΔΣ
1 6.503 6.504 6.505 6.506 6.507 6.575