Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία κληρ. Βασ. Μπούγλα στον συν. Πύργο στα Τρίκ....
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 351-2004ΑΔΣ
Έγκριση της υπ΄ αριθμ.57/2004 Απόφασης του Δ.Σ.της ΔΕΚΤΕ Τρικάλων σχετικά με την υπαγωγή υπαλλήλων αυτής, στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ......
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 352-2004ΑΔΣ
Έγκριση της υπ’ αριθμ.128/2004 Απόφαση του Δ.Σ.της ΔΕΚΑ Τρικάλων σχετικά με την υπαγωγή υπαλλήλων αυτής, στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ.164/..
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 353-2004ΑΔΣ
Έγκριση της υπ’αριθμ.97/2004 Απόφαση του Δ.Σ.της ΔΕΥΑ Τρικάλων σχετικά με την υπαγωγή υπαλλήλων αυτής, στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ.164/2004
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 354-2004ΑΔΣ
Αποδοχή όρων, για τη λήψη Β΄ τοκοχρεολυτικού Δανείου του Δήμου Τρικκαίων από το Τ.Π.& Δανείων, για ρύθμιση χρεών
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 285-2004ΑΔΣ
Τροποποίηση των άρθρων 3 & 4 της από 26-01-2004 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Τρικκαίων, ΔΕΥΑ Τρικάλων, ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΠΑ Τρικάλων σχετικά
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 355-2004ΑΔΣ
Έγκριση Τροποποίησης της αριθ. 72/2004 ΑΔΣ ως προς τις παραγράφους 3 & 4 του πίνακα «Έγκριση μελέτης εφαρμογής προγράμματος αντιμετώπισης αδ......
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 286-2004ΑΔΣ
Έγκριση παροχής εγγύησης του Δήμου Τρικκαίων για λήψη δανείου της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. σύμφωνα με το Ν. 3242/2004
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 356-2004ΑΔΣ
31η Επέτειος του Πολυτεχνείου
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 287-2004ΑΔΣ
Έγκριση παροχής εγγύησης του Δήμου Τρικκαίων για λήψη δανείου της Δ.Ε.Κ.Α. Τρικάλων σύμφωνα με το Ν. 3242/2004
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 357-2004ΑΔΣ
Έγκριση της αριθ.6/2004 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Τρικκαίων κατανομής λειτουργικών δαπανών των σχολικών επιτροπών..
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 288-2004ΑΔΣ
Έγκριση παροχής εγγύησης του Δήμου Τρικκαίων για λήψη δανείου της Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Τ. σύμφωνα με το Ν. 3242/2004
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 358-2004ΑΔΣ
Αποδοχή όρων, για τη λήψη τοκοχρεολυτικού Δανείου του Δήμου Τρικκαίων από το Τ.Π.& Δανείων, για απευθείας αγορά της ιδιοκτησίας Χρυσάνθης....
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 289-2004ΑΔΣ
Αποδοχή όρων, για τη λήψη τοκοχρεολυτικού Δανείου του Δήμου Τρικκαίων από το Τ.Π.& Δανείων, για απευθείας αγορά ακινήτου Μισυρλή
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 359-2004ΑΔΣ
Εξουσιοδότηση του Ταμεία του Δήμου Τρικκαίων κ.Ντόκα Αντωνίου του Γεωργίου για να κινεί τους λογαριασμούς ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 290-2004ΑΔΣ
1 6.562 6.563 6.564 6.565 6.566 6.608