Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων - ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την ενίσχυση της Δ/νσης Τεχνικών υπ..........
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 101-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων - ΔΕΚΤΕ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση μελ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 102-2005ΑΔΣ
Αναβολή Συζήτηση Πολεοδομικών θεμάτων για επόμενη συνεδρίαση
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 103-2005ΑΔΣ
Έγκριση της εν μέρει τροποποίησης της υπ’ αριθ. 44.2005 ΑΔΣ περί ορισμού της Αντιδημάρχου κ. Καταβούτα Ελένη ως μέλος της Σχολικής Επιτρ......
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 104-2005ΑΔΣ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολείων του Δήμου οικ. έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 105-2005ΑΔΣ
Έγκριση δημιουργίας θεραπευτικής μονάδας «Στεγνού Προγράμματος» στα Τρίκαλα
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 106-2005ΑΔΣ
Καθορισμός προσόντων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου «ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» -Έγκριση ανακοίνωσης
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 107-2005ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθ. 34/2005 ΑΔΣ ως προς τον τίτλο
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 108-2005ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθ. 295/2004 ΑΔΣ ως προς τον τίτλο
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 109-2005ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.500,00 € από την Νομαρχιακή Αυτ/ση για την συντήρηση του Γυμναστηρίου Βαγγέλης Σκούρας στον Άγιο Οικουμένιο του Δ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 110-2005ΑΔΣ
Αποδοχή χρηματοδότησης 2.500,00 € από την Νομαρχιακή Αυτ/ση για βελτίωση συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Μπάρας του Δήμου Τρικκ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 11-2005ΑΔΣ
Έγκριση απόδοσης (832,54 €) οφειλών του Δήμου Τρικκαίων παρελθούσης χρήσης οικ. έτους 2004
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 112-2005ΑΔΣ
Αποδοχή του Δήμου Τρικκαίων ως Τελικού Δικαιούχου των Ορων Ενταξης & των Υποχρεώσεων της πράξης:Χρηματοδότηση Δράσης Συνοδευτικές Υπ......
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 113-2005ΑΔΣ
Αποδοχή του Δήμου Τρικκαίων ως Τελικού Δικαιούχου των Ορων Ενταξης & των Υποχρεώσεων της πράξης:Χρηματοδότηση Δράσης Κατάρτισης στο πλαίσ.
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 114-2005ΑΔΣ
Έγκριση μείωσης τιμής εκκίνησης για την εκμίσθωση του Κ2 Δημοτ. Κατ/τος στον οικ. Λεπτοκαρυάς
Δημοτικό Συμβούλιο 02/10/2006 Αρ. Αποφ.: 115-2005ΑΔΣ
1 6.564 6.565 6.566 6.567 6.568 6.632