Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 314-2004ΑΔΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού του Οργανισμού Αθλητικών Κέντρων Δήμου Τρικκαίων (Ο.Α.Κ.Α.) οικ.έτους 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 383-2004ΑΔΣ
Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας παιδότοπου στην κ. Παπαδοπούλου Αθανασία επί των οδών Κορωνίδος & Αλεξάνδρας 36 στα Τρίκαλα
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 315-2004ΑΔΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑ Τρικάλων Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 384-2004ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 22 (εμπορική διαφήμιση) της αριθ. 190/2001 ΑΔΣ «Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων» βάση του Ν. 2946/2001
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 316-2004ΑΔΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΑ) Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 385-2004ΑΔΣ
Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 105/2004 ΑΔΣ & συμπλήρωση θέσεων διαφήμισης
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 317-2004ΑΔΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού της ΔΕΚΤΕ Τρικάλων Δήμου Τρικκαίων του οικ. έτους 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 386-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ & το 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντηρήσεις Επισκευές Σχολικών Κτιρίων Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 318-2004ΑΔΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού της ΔΕΚΟΜΕ Τρικάλων ΔήμουΤρικκαίων του οικ. έτους 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 387-2004ΑΔΣ
Έγκριση του 1ου Α.Π. εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Νηπιαγωγείο ιδρύματος Μελά
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 319-2004ΑΔΣ
Έγκριση Προϋπολογισμού της ΔΕΠΑ Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 388-2004ΑΔΣ
Έγκριση 2ου Σ.Π. εργασιών του έργου «Πλατείες & Πεζόδρομοι της πόλης
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 320-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ του Απολογισμού του Οργανισμού Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Τρικκαίων (Ο.Β.Σ.Δ.Τ.) οικ. έτους 2003
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 389-2004ΑΔΣ
Έγκριση του 1ου Α.Π. εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου«Αστικό δίκτυο Ποδηλατοδρόμων»
Δημοτικό Συμβούλιο 13/09/2006 Αρ. Αποφ.: 321-2004ΑΔΣ
1 6.566 6.567 6.568 6.569 6.570 6.608