Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Ορισμός ενός τακτικού & ενός αναπληρωματικού μέλους για το Δ. Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης για τη διετία 2005-2006
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 72.2005ΑΔΣ
Αποδοχή μεταβίβασης κυριότητας αυτοκινήτου από Ο.Δ.Δ.Υ. Αθηνών στο Δήμο Τρικκαίων για τις ανάγκες του Γραφείου ΠΣΕΑ, σύμφωνα με κοινή απ.......
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 73.2005ΑΔΣ
Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 74-2005ΑΔΣ
Ορισμός μέλους για την επιτροπή ασκήσεως Αρχιτεκτονικού ελέγχου σε κατ/τα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 75-2005ΑΔΣ
Έγκριση καθορισμού ειδικοτήτων θέσεων Προγράμματος Μερικής Απασχόλησης
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 76-2005ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2005
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 77-2005ΑΔΣ
Έγκριση της αριθ.7/2004 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας «Περί κατανομής λειτουργικών δαπανών 4ου τριμήνου 2004 σε σχολεία του Δήμου
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 78-2005ΑΔΣ
Έγκριση χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων από το Υπουργείο Πολιτισμού με το ποσό των 30.000,00 € από πιστώσεις ειδικού λογαριασμού Νο 234372/1....
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 79-2005ΑΔΣ
Έγκριση εξόδων κίνησης του Δημ. Συμβούλου κ.Σπαθή Γεωργίου για την συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο στην Αθήνα
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 80-2005ΑΔΣ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στο Δίκτυο Πόλεων για τη βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 81-2005ΑΔΣ
Ορισμός μέλους για την επιτροπή ονοματοθεσίας στη θέση της παραιτηθείσης Ελ. Αργυροπούλου
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 82-2005ΑΔΣ
Ορισμός από τον Δήμαρχο Υπαλλήλου των Οικονομικών Υπηρεσιών για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων της οικονομικής Διαχείρισης κ.λ.π......
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 83-2005ΑΔΣ
Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 84-2005ΑΔΣ
Συγκρότηση επιτροπής για την Μερική Απασχόληση
Δημοτικό Συμβούλιο 29/09/2006 Αρ. Αποφ.: 85-2005ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων –ΔΕΚΑ Τρικάλων & ΔΕΥΑ Τρικάλων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμ.
Δημοτικό Συμβούλιο 28/09/2006 Αρ. Αποφ.: 29-2005ΑΔΣ
1 6.568 6.569 6.570 6.571 6.572 6.632