Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου Προσθήκη Δημαρχείου (Επέκταση –Βελτίωση )
Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2006 Αρ. Αποφ.: 164-2006ΑΔΣ
Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε οδούς της πόλης των Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2006 Αρ. Αποφ.: 165-2006ΑΔΣ
Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στον κοινόχρηστο χώρο παρά τον ιερό Ναό Αγίου Κων/νου στα Τρίκαλα
Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2006 Αρ. Αποφ.: 161-2006ΑΔΣ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων Ο.Α.Κ.Α & Δ.Ε.Κ.Τ.Ε.Τ. για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ..
Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2006 Αρ. Αποφ.: 162-2006ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου Προσθήκη Δημαρχείου (Επέκταση –Βελτίωση )
Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2006 Αρ. Αποφ.: 164-2006ΑΔΣ
Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε οδούς της πόλης των Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 08/09/2006 Αρ. Αποφ.: 165-2006ΑΔΣ
Αποδοχή όρων, για τη λήψη τοκοχρεολυτικού Δανείου του Δήμου Τρικκαίων από το Τ.Π.& Δανείων, για απευθείας αγορά οικίας Κερασοβίτη
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 158-2004ΑΔΣ
Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΤΕΔΚ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ & των Δήμων: Τρικκαίων-Καλαμπάκας-Πύλης-Φαρκαδόνας-Οιχαλίας και της Δημοτικής...
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 130-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης περί τροποποίησηςτου Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Ορισμός επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 129-2004ΑΔΣ
Έγκριση 4ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου "Κτιριακό Συγκρότημα κοινωνικοεμπορικών δραστηριοτήτων"
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 109-2004ΑΔΣ
Έγκριση εν μέρει τροποποίησης της 138/2000ΑΔΣ, ύστερα από αίτηση του καταστήματος Αφων Τζιοβάρα
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 142-2004ΑΔΣ
Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Τρικκαίων στο ετήσιο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του Aalborg της Δανίας από 9-11/6/2004
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 143-2004ΑΔΣ
Παράταση παραχώρησης της χρήσης στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ τμήματος εγκαταστάσεων του Βρεφονηπιακού Σταθμού...
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 144-2004ΑΔΣ
Έκδοση ψηφίσματος για τον Οδικό Άξονα Ε-65
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 145-2004ΑΔΣ
Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών του 3ουΓυμνασίου Τρικάλων επί της οδού Βαλαωρίτου στη Γ.Γ.Ε.Ε. για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Εν...
Δημοτικό Συμβούλιο 07/09/2006 Αρ. Αποφ.: 146-2004ΑΔΣ
1 6.608 6.609 6.610 6.611 6.612 6.632