Δήμος Τρικκαίων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Περί έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας 2ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Αποκεντρωμένου, επί της οδού Στρατηγού Σαράφη κάτωθι του Φρ.....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 50-2004ΑΔΣ
Έγκριση προκαταρκτικής μελέτης της ΕΡΓΟΣΕ για την κατασκευή των υπόγειων διαβάσεων στις θέσεις "ΣΑΡΑΓΙΑ" & "ΓΚΑΖΕΛΟ
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 51-2004ΑΔΣ
Γνωμοδοτεί υπέρ της Πολεοδόμησης της περιοχής όπου βρίσκεται η ιδιοκτησία της Ανώνυμης Εταιρείας "Αδελφοί Δερπανόπουλου Α.Β.Ε.& των άλλων..
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 52-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην περιοχή επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας Ι με την αλλαγή χρήσης στο Ο.Τ.Γ1206
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 53-2004ΑΔΣ
Γνωμοδότηση υπέρ της τροποποίησης του σχεδίου πόλης στην περιοχή της αναθεώρησης συνοικίας Σεισμοπλήκτων με την αλλαγή χρήσης στο Ο.Τ.1206...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 54-2004ΑΔΣ
Απέσυρε το θέμα Γνωμοδότησης υπερ της τροποποίησης σχεδίου πόλης στη Πολ.Ενότητα Ι–Δεξιά οδού Καλαμπάκας, με την επιβολή πεζοδρόμου πλ.3.50.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 55-2004ΑΔΣ
Όρισε Συντελεστή Δόμησης 0.8 στην έκταση που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Τρικκαίων στον Α.Ο.Σ.Τ. "ΤΡΙΚΚΗ" με χρήση Εμπορικά καταστήματα
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 60-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης περί Έγκριση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην οδό Τρικάλων Ριζαριού για την τοποθέτηση σταθερής Καντίνας στη.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 59-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψης απόφασης περί Γνωμοδότηση υπέρ της Αναγνώρισης Δημοτικού δρόμου από την κλινική Στοφόρου εως το ΝΑ άκρο του οικισμού ΤΡΙΚΚΗ.
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 58-2004ΑΔΣ
Αναβολή λήψη απόφασης περί Έγκρισης απ ευθείας αγορά ακινήτου ιδιοκ. Απ. Γεροβάϊου στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου Ι
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 56-2004ΑΔΣ
Απόρριψη ενστάσεως πολιτών σχετικά με την τροποποίηση της Ζ.Ο.Ε.στη θέση Κηπάκι του Δήμου Τρικκαίων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 57-2004ΑΔΣ
Περί μετατόπιση του περιπτέρου ιδιοκτησίας Αλίκης Γκίτσα που βρίσκεται στον πεζόδρομο οδού Ασκληπιού (έμπροσθεν κατ/τος "ΝΙΤΣΑ" κατά 5,00μ....
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 61-2004ΑΔΣ
Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου για προσκυρούμενο Δημοτικό τμήμα στην ιδιοκτησία Μεγαρχιώτη Κων/νου & Κουτούλη Φωτεινή στην Γέφυρα Πά...
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 62-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανακατασκευή Ταρταν Στίβου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 63-2004ΑΔΣ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή & εξωραϊσμός υπαρχόντων αποδυτηρίων Στίβου Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων
Δημοτικό Συμβούλιο 06/09/2006 Αρ. Αποφ.: 64-2004ΑΔΣ
1 6.664 6.665 6.666 6.667 6.668 6.673