Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

5 Σεπτεμβρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού & διαμόρφωση χώρων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΕΕ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

espd(PDF)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ