Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή του 8ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων

20 Απριλίου 2017
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με έγγραφες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Τηλ.: 2431063229
Τρίκαλα, 20/4/2017
Αριθ. Πρωτ.: 17253

1.DIAKHRYJH 8OY NHPIAGWGEIOU

2.PERILIPTIKI 8o

3.ΤΕΥΔ

4.ENTYPO PROSFORAS 8o

5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

6.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

7.ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 8

8.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

9.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

10.ΦΑΥ ΣΑΥ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

KATOCH 8ou OPSEIS 8ou STATIKA 8o Model (1 STEGI 8ou SXEDIO ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 8o TOMES 8ou TOPO MPARA 8oNHPIAGOGEIO FLIOUKAS NEW