Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για ανάπλαση-ενοποίηση ποδηλατοδρόμου – πεζοδρομίου βόρειας εισόδου πόλης των Τρικάλων (Οδός Παλαιολόγου-Κονδύλη) με το κέντρο

5 Ιανουαρίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: Ε. ΜΠΡΑΚΗ
Τηλ.: 2431063229
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 5/1/2021

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-signed

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣsigned

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-SIGNED

4.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-SIGNED

5.Τεχνικές Προδιαγραφές Φωτιστικών Παλαιολόγου-Κονδύλη_signed

6 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΟΔΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗdoc_signed

6 _1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_N_signed

7 SAY_SIGNED

8 ΦΑΥ-SIGNED

9 ΤΕΥΔ

9 ΤΕΥΔ_signed

10 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___281220

sxedia