Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

2 Νοεμβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 :«Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών για το Κοινωνικό Εστιατόριο και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δ. Τρικκαίων».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
Τηλ.: 2431063236
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 2/11/2018

0 ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

2 Φ ΤΕΥΔ_v1 0

5 Φ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

7 Φ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

8.1 Φ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

8.2 Φ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜ

9 Φ ΣΑΥ ΟΜΗΡΟΥ

10 Φ ΦΑΥ ΟΜΗΡΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΕΥΔ_v1 0

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑProject_Financial_Proposal_art_011118

PROTASI KATOPSI ISOGEIOY

PROTASI KATOPSI OROFOY

PROTASI TOMH

TOPOGRAFIKO