Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

5 Μαρτίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΣΙΡΑ
Τηλ.: 2431063230
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 5/3/2021

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed

2.1ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-signed

2.ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ-signed

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-signed

4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-signed

5 ΕΣΥ-signed

6.ΣΑΥ-signed

7.ΦΑΥ-signed

8.ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΣΙΝΟ

9.ΤΕΥΔ

9.ΤΕΥΔ-signed

ΚΟΜΒΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΔΑΜ

ΚΟΜΒΟΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΔΑΜ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___040321