Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ»

3 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ» (CPV 451111009). Continue Reading ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
Τηλ.: 2431063230
Email: tsar@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 3/9/2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5 ΣΑΥ

6 ΦΑΥ

20180209-TEYD_v1.0-1

Project_Financial_Proposal_art_300818

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ