Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ»

3 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Δήμος Τρικκαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ» (CPV 451111009).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
Τηλ.: 2431063230
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 3/9/2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

5 ΣΑΥ

6 ΦΑΥ

20180209-TEYD_v1.0-1

Project_Financial_Proposal_art_300818

ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ