Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη για προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Τρικκαίων

13 Δεκεμβρίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΚΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
Τηλ.: 2431351213
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 13/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 56383

56383_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΛΑΣΤΙΚΑ

56384_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΣΟΡΑΣ

EEEΣ

1η _ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ _13-12-2021

2η Διευκρίνηση_23-12-2021