Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Τ. Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

27 Μαΐου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Τ. Δ/νση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλ.: 2431351112
Email: m.kyriak@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 27/5/2022
Αριθ. Πρωτ.: 25090

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τρίκαλα 27