Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πράξη:«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Τρικκαίων» - «Υποέργο 3: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας

29 Σεπτεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

espd-request-v2(33)

espd-request-v2(34)

1η Διευκρίνηση

2η Διευκρίνηση_sign

3η Διευκρίνηση

Α.Ο.Ε.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ