Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15 Ιουνίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων διακηρύσσει την προσφυγή στη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τ. Δ/νση: ΙΑΚΩΒΑΚΗ 5
Ταχ. Κωδ.: 42100
Πληρ.: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΑΚΗ
Τηλ.: 2431063241
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 15/6/2017

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.TELIKOS-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4.ΕΣΥ

5.ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6.ΣΑΥ

7.ΦΑΥ

8. Διακήρυξη Συνοπτικού v2 7

9.20161125-ΤΕΥΔ_v1.0