Δήμος Τρικκαίων

Δημογραφικά - Στατιστικά

Ο νομός ύστερα από μία σημαντική μείωση του πληθυσμού στη 10ετία 61-71 (από 142.871 πέφτει στις 133.417), αρχίζει να επανακτά έδαφος, αφού ο πληθυσμός του παρουσιάζει σταθερή αύξηση 134.207 το 1981, 136.295 το 1987 και 138.956 το 1991.

Ο νομός ύστερα από μία σημαντική μείωση του πληθυσμού στη 10ετία 61-71 (από 142.871 πέφτει στις 133.417), αρχίζει να επανακτά έδαφος, αφού ο πληθυσμός του παρουσιάζει σταθερή αύξηση 134.207 το 1981, 136.295 το 1987 και 138.956 το 1991.

Η μεγάλη πτώση μεταξύ 61-71, οφείλεται στην μεγάλη “αγροτική έξοδο” με κατεύθυνση κυρίως την εξωτερική μετανάστευση προς της χώρες της δυτικής Ευρώπης (Γερμανία κυρίως).

1961 1971 1981 1991 2001 2011
Ελλάδα 8.388.553 8.768.641 9.740.417 10.259.900 10.939.771 10.815.197
Θεσσαλία 689.927 659.913 695.654 734.846 754.593 732.762
Νομός Τρικάλων 142.781 133.417 134.207 138.956 139.548 131.085

Στην 10ετία 71-81 σημειώνεται μία σταθεροποίηση, ενώ διαμορφώνεται η τάση επιστροφής, τόσο των εργαζομένων στο εξωτερικό, όσο και του εσωτερικού.

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του Νομού ζει και εργάζεται στην πόλη των Τρικάλων, όπου ο πραγματικός πληθυσμός ξεπερνά τις 78.000 (πάνω από το ήμισυ του Νομού).

Θεσσαλικού Αγέρα Ξύπνημα, Μενέλαος Καταφυγιώτης, 1985 (λεπτομέρεια από έργο που κοσμεί την αίιθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων)
Θεσσαλικού Αγέρα Ξύπνημα, Μενέλαος Καταφυγιώτης, 1985 (λεπτομέρεια από έργο που κοσμεί την αίιθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων)