Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Municipality of Trikala

Vital Statistics

The Prefecture after a great fall concerning the population during the space of ten years 61-71(from 142.871 goes to 133.417) begins to recover showing a steady increase that is 134.207 in 1981, 136.295 in 1987 and 138.596 in 1991. After the last census, in 2011, Municipality of Trikala has 81.355 inhabitants Continue Reading Vital Statistics

The great fall during the decade 61-71 is due to the great “agricultural way-out” having as target the foreign emigration to the countries of West Europe.(mostly Germany)

1961 1971 1981 1991 2001 2011
Greece 8.388.553 8.768.641 9.740.417 10.259.900 10.939.771 10.815.197
Thessaly 689.927 659.913 695.654 734.846 754.593 732.762
Trikala 142.781 133.417 134.207 138.956 139.548 131.085

During the decade 71-81 there is a steadiness while at the same time there is a trend of returning home both from those who had a job abroad and from those who had a job in Greece.

It is really important to underline the fact that the greatest part of the population of the Prefecture lives and has a job in the town, where the real number overpasses 80.000 (almost the half of the Prefecture). At the same time the population in statistics is smaller; and this happens because of errors done in the procedure of census.

Θεσσαλικού Αγέρα Ξύπνημα, Μενέλαος Καταφυγιώτης, 1985 (λεπτομέρεια από έργο που κοσμεί την αίιθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων)
Thessalian Wind Awakening, Menelaos Katafegeotes, 1985 (detail of painting that graces the City Council Chamber)