Δήμος Τρικκαίων

ΔΙΟΡΘΩΣΗ των ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 4/2022

23 Νοεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ