Δήμος Τρικκαίων

Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ από το Δήμο Τρικκαίων

14 Φεβρουαρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1 & 4.2_ΚΕΠ

ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΡΙΛΗΨH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1 & 4.2_ΚΕΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ_ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1 & 4.2 ΚΕΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ_ΔΡΑΣΕΙΣ 4 1 4 2 ΚΕΠ-ΤΕΛΙΚΗ signed

espd-request-v2

 

espd-request-v2