Δήμος Τρικκαίων

Επαναληπτική Διακήρυξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» Ομάδα 3: Μικρό φορτηγό όχημα τύπου «Pick-up» 4×4, τετράθυρο, καινούριο ή μεταχειρισμένο

25 Αυγούστου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 25/8/2021
Αριθ. Πρωτ.: 30133

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΗΤΡΩΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΜΗΤΡΩΟ

ΨΖΞΚΩΗ9-7Ε0_ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ_signed

espd-request-v2(26)