Δήμος Τρικκαίων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

28 Μαΐου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Τ. Δ/νση: Ασκληπιου 18
Ταχ. Κωδ.: 42131
Πληρ.: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τηλ.: 2431351203
Email: [email protected]
Τρίκαλα, 28/5/2021
Αριθ. Πρωτ.: 15941

notice(19)-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ

6Π3ΣΩΗ9-ΜΡΗ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ

espd-request-v2(18)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΜΕΛΕΤΗ_signed(2)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_15_7_21

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_19_7_21

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_19_7_21 (2)