Δήμος Τρικκαίων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΦΑΑ

30 Ιουνίου 2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΕΦΑΑ

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΕΦΑΑ

2_ Τεχνικη Περιγραφή

3_ΗΜ_PRODIAGRAFES_ΤΕΦΑΑ

4_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΤΕΦΑΑ

5_TIMOLOGIO_ΤΕΦΑΑ

6_NEA ΕΣΥ – ΤΕΦΑΑ

7_ΣΑΥ_ΦΑΥ _ΤΕΦΑΑ

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ARXITEKTONIKA

STATIKA

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ_ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ