Δήμος Τρικκαίων

Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Σκοπός των Κέντρων Προστασίας Ηλικιωμένων είναι η κοινωνική τους δραστηριοποίηση με διάφορους τρόπους, η ψυχολογική τους υποστήριξη και η υποστήριξη της φυσικής τους κατάστασης.

Σκοπός των Κέντρων Προστασίας Ηλικιωμένων είναι η κοινωνική τους δραστηριοποίηση με διάφορους τρόπους, η ψυχολογική τους υποστήριξη και η υποστήριξη της φυσικής τους κατάστασης.

Οι δραστηριότητες των ΚΑΠΗ περιλαμβάνουν:

  • Προγράμματα ψυχαγωγικών-μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων (χειμερινές και καλοκαιρινές εξορμήσεις, διοργάνωση Πανελληνίων Φεστιβάλ, εμφανίσεις χορωδιακών τμημάτων, εμφανίσεις χορευτικών τμημάτων).
  • Προγράμματα φυσικής αποκατάστασης και εργασιοθεραπείας (φυσικοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, θεραπεία σε λουτροπόλεις, εργασιοθεραπεία μέσω ανάδειξης έμφυτων ταλέντων).
  • Προγράμματα ιατρονοσηλευτικής αγωγής και κοινωνικής προσφοράς (ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια, υποστήριξη στα άτομα με ειδικές ανάγκες).

Σχετικά σημεία