Δήμος Τρικκαίων

Μέχρι 19 Αυγούστου αιτήσεις για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δ. Τρικκαίων

9 Αυγούστου 2022

 

Συνεχίζεται μέχρι τις 19 Αυγούστου 2022 η υποβολή αιτήσεων για ένταξη ωφελουμένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Τρικκαίων. Η δεκαετής προσφορά του Συλλόγου Φροντιστών Ν. Τρικάλων και η επιτυχή συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων οδήγησαν στην ίδρυση και λειτουργία της Κοινωνικής Δομής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπως είναι η πλήρης της ονομασίας, παρέχοντας δωρεάν μαθήματα σε άπορους ή οικονομικά αδύναμους/ες μαθητές/τριες Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, για 10η συνεχόμενη χρονιά.
Η προσφορά του Συλλόγου Φροντιστών, που δέχονται μαθητές/τριες σε τμήματά τους αφιλοκερδώς, αποτελεί την απόδειξη της ενεργούς κοινωνικής συμμετοχής, όπως αυτή εκφράστηκε από όλα τα μέλη των Δ.Σ. που αυτά τα 10 χρόνια συνεργάστηκαν με τον Δήμο Τρικκαίων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 19 Αυγούστου 2022 από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες γονείς – κηδεμόνες, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων, στο Δημαρχείο (Ασκληπιού 18).
Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 ευρώ. Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά :

  1. Αντίγραφο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του γονέα.
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας έτους 2021.
  3. Βεβαίωση συνεχούς αναγνωρισμένου χρόνου ανεργίας γονέων από τον ΟΑΕΔ, εάν υφίσταται.
  4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για τυχόν αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας, εάν υφίσταται.
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Αποδεικτικό ενοικίου, εάν υφίσταται.
  7. Αποδεικτικό Μονογονεϊκής Οικογένειας, εάν υφίσταται.

Μετά την τελική αξιολόγηση, οι επιλεγέντες/είσες μαθητές/τριες θα ενημερωθούν προσωπικά και τηλεφωνικώς από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ δεν δημοσιοποιούνται τα ονοματεπώνυμα των παιδιών, λόγω προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Τα έντυπα των αιτήσεων για τα Γενικά Λύκεια και για τα ΕΠΑΛ διατίθενται ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, σε ειδικό banner, ή απ’ ευθείας ΕΔΩ  
Επίσης, από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων. Πληροφορίες: Ευρ. Χρηστάκου 2431353506, Ν. Μπατατέγας 2431353509.

Από το γραφείο Τύπου