Δήμος Τρικκαίων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

9 Φεβρουαρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_s

2_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_s

3_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_s

4_ ΕΣΥ_final

5_ΣΑΥ_s

6_ΦΑΥ _s

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ _signed

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___080223 SIGNED

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΗΜ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΑΣ ΤΖΑΝΑ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΑΣ ΤΖΑΝΑ