Δήμος Τρικκαίων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

7 Φεβρουαρίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-final -signed

2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_FINAL _signed

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2023_signed

4.ΕΣΥ_final _signed

5.ΣΑΥ_final_signed

6.ΦΑΥ_final-signed

EEEΣ _SIGNED

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___060223 signed

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕ ΑΔΑ

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΣΧΕΔΙΑ_SIGNED

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΗΜ_ΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ_ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ