Δήμος Τρικκαίων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη του κλιματικού συμβολαίου πόλης (CLIMATE CITY CONTRACT) στο Δήμο Τρικκαίων

29 Δεκεμβρίου 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΗΤΡΩΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

espd-request-v2(40)

espd-request-v2(41)