Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

3 Μάρτιος 2016
O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 3.091,92 τ.μ. που αποτελεί τμήμα δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 63.669,79 τ.μ. και βρίσκεται στο συνοικισμό Ριζαριού του Δήμου Τρικκαίων(πάρκο Αγίου Γεωργίου), με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία. Continue Reading Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Πληρ.: Τσιορλίδα Βασιλική
Τηλ.: 2431351111, 2431351113
Email: vts@trikalacity.gr
Τρίκαλα, 2/3/2016
Αριθ. Πρωτ.: 11515

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμαρχος Τρικκαίων διακηρύσσει την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου εμβαδού 3.091,92 τ.μ. που αποτελεί τμήμα δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 63.669,79 τ.μ. και βρίσκεται στο συνοικισμό Ριζαριού του Δήμου Τρικκαίων(πάρκο Αγίου Γεωργίου), με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500,00€ μηνιαίως . Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Τρικάλων, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος, στις 16/03/2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 έως 13.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής ποσού εξακόσιων ευρώ (600,00€). Οι λοιποί όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζονται στην αρ.πρωτ. 11450/ 02-03-2016 διακήρυξη.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: κ. Τσιορλίδα Βασιλική & κ. Νταλάση Αικατερίνη, τηλ. 2431351111, 2431351113.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
κ.α.α.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗ – ΤΕΛΙΚΟ