Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431353501
Email: akis.anastassiou@trikalacity.gr

Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού & Νεολαίας με τις παρακάτω αρμοδιότητες :

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας & Πολιτισμού.

β) Την ευθύνη συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σε θέματα στελέχωσης, εξοπλισμού και υποδομών.