Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431353501
Email: akis.anastassiou@trikalacity.gr

Αντιδήμαρχος Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού με τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού
β) Την ευθύνη συντονισμού και εύρυθμης λειτουργίας του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σε θέματα στελέχωσης, εξοπλισμού και υποδομών.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.