Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431353501
Email: akis.anastassiou@trikalacity.gr, akis.anastassiou@gmail.com

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων,  από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 με τις παρακάτω αρμοδιότητες
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:
αα) Της Διεύθυνσης Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ββ) Του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.
γγ) Του Γραφείου Νεολαίας και Εθελοντισμού.
οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων, του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
δ) Τον ορίζει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου