Δήμος Τρικκαίων

Τηλ.: 2431353501

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων