Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Συνδυασμός "Επανεκκίνηση Τώρα"

Αλεστά Σοφία
Τηλ.: 2431351190
Email: alesta_s@yahoo.gr
Αναστασίου Βάιος
Τηλ.: 2431353501
Email: akis.anastassiou@trikalacity.gr, akis.anastassiou@gmail.com
Αναστασίου Χρήστος
Τηλ.: 2431351100
Email: xanastasiou@trikalacity.gr,
Αναστασόπουλος Κίμων
Τηλ.: 2431352510
Email: kanastasopoulos@trikalacity.gr
Βασταρούχας Δημήτριος
Τηλ.: 24310 33404
Email: dvastarouch@trikalacity.gr
Ζιώγας Γιώργος
Τηλ.: 2431351190
Email: el.gziogas@gmail.com
Κοτρώνη – Μπαλοδήμου Γεωργία
Τηλ.: 2431351174
Email: gekotroni@yahoo.com
1 2 3 4