Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κοτρώνη – Μπαλοδήμου Γεωργία

Τηλ.: 2431351174
Email: gkotroni@trikalacity.gr, gekotroni@yahoo.com

Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2021 με τις παρακάτω αρμοδιότητες :
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, οι αρμοδιότητες της οποίας ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
γ) Την ορίζει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου (ΕΠΟΙΖΩ).