Δήμος Τρικκαίων

Κοτρώνη – Μπαλοδήμου Γεωργία

Τηλ.: 2431351174

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2021