Πληροφορίες Προσβασιμότητας

Δήμος Τρικκαίων

Κοτρώνη – Μπαλοδήμου Γεωργία

Τηλ.: 2431351174
Email: gkotroni@trikalacity.gr, gekotroni@yahoo.com

Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, με θητεία από 01 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2021